U kunt hier lezen wat enkele van de activiteiten van SOLidariedade kosten. Dit hebben we berekend uitgaande van kosten die gemaakt worden om het werk in Brazilië te laten plaatsvinden, zoals de bruto salariskosten, lesmateriaal, visa en reiskosten. Er zijn natuurlijk nog andere kosten voor de stichting zoals fondsenwerving, administratie en beheer, maar die zijn niet meegeteld in onderstaande berekeningen. 

Engelse les

Sommige jongeren ontvangen op de middelbare school Engelse les, maar de kwaliteit hiervan is zo laag dat zij nauwelijks het basis Engels beheersen.

Vindt u het belangrijk dat jongeren Engels leren spreken, schrijven en lezen?

Wat kost het?
Per jongere 1,25 euro per uur, uitgaande van een groepje van tien jongeren.
Met 25 euro kunnen wij tien jongeren twee uur Engelse les geven.
Een schooljaar telt hier veertig weken, per jaar zijn de kosten per jongere 50 euro.

Huiswerkbegeleiding en bijles

Het niveau van het basisonderwijs dat de jongeren ontvangen op de overheidsscholen is laag, zowel in kwantiteit (een lesdag duurt slechts vier uur) als in kwaliteit. Er is een groot tekort aan gekwalificeerde en gemotiveerde leerkrachten. Als gevolg hiervan doubleren jongeren heel vaak, maken ze hun school niet af of zijn ze niet in staat om aansluiting te vinden bij het middelbaar (beroeps)onderwijs. Hun kennisniveau is zeer laag. Omdat ouders doorgaans hetzelfde type onderwijs hebben genoten of ongeschoold zijn,  zijn zij niet in staat hun kinderen te helpen met hun huiswerk.

Vindt u het belangrijk dat jongeren hulp krijgen bij hun huiswerk? 

Wat kost het?
Per jongere 2,50 euro per uur, uitgaande van een groepje van vijf jongeren.
Met 125 euro kunnen we tien uur huiswerkbegeleiding geven aan vijf jongeren.

Vindt u het belangrijk dat jongeren bijles krijgen? 

 Wat kost het?
Een half uur bijles kost per jongere 6,25 Euro.
Met 60 euro krijgen twee jongeren vijf uur bijles.
Een jaar lang wekelijks bijles kost voor één jongere 250 euro.