SOLidariedade zet zich in voor de toekomst van jongeren in Brazilië.

MISSIE
SOLidariedade bevordert de economische onafhankelijkheid van jongeren in achterstandssituaties in Brazilië. Economische onafhankelijkheid betekent het financieel in staat zijn in eigen levensonderhoud te voorzien.

VISIE
Onderwijs – in de meest brede zin van het woord  – is de sleutel tot economische onafhankelijkheid.

KERNPRINCIPES

  • Gelijkheid: SOLidariedade maakt geen onderscheid op grond van geloof, politiek, afkomst, sekse, ras of seksuele geaardheid.
  • Kennisoverdracht: SOLidariedade werkt aan overdracht van kennis en vaardigheden, niet aan liefdadigheid.
  • Professionaliteit: SOLidariedade werkt samen met professionals op een gestructureerde en doelmatige wijze.
  • Transparantie: SOLidariedade voldoet aan alle wettelijke eisen die gesteld worden aan een ANBI. De jaarrekening is opgenomen in het jaarverslag en is voor iedereen in te zien.