NAAM
De naam van de stichting is bedacht door Mark en Anouk.
Solidariedade is het Portugese woord voor solidariteit. Sol is het Portugese woord voor zon, hetgeen verwijst naar het begin van een nieuwe dag cq. een nieuw leven.

LogoSol_shortRGBLOGO
Het logo van SOLidariedade is ontworpen door Marjan Brugmans.

We laten haar aan het woord: ‘Niet de – voor de hand liggende – zonnebloem, maar de paardenbloem staat symbool voor SOLidariedade. De paardenbloem (dandelion in het Engels) is mede gekozen vanwege zijn ongekende, bijzondere eigenschappen, die uitstekend aansluiten bij de missie van SOLidariedade. Aan de bloem wordt namelijk een versterkende werking toegekend, met name voor de mentale en geestelijke gezondheid. En dat is wat SOLidariedade beoogt voor haar doelgroep. Het verbeteren van de maatschappelijke positie van jongeren in Brazilië is onlosmakelijk verbonden met het versterken van hun mentale (veer)kracht. Aan de pluizenbol van de paardenbloem zien we hoe dat kan worden bereikt. De zaadjes laten – als ze er klaar voor zijn – los van het bloemhoofdje, worden aan een soort parapluutje meegevoerd door de wind, om zich ergens anders te zaaien: het zaadje als symbool voor een nieuw begin, voor groei en ontwikkeling. Bijkomend voordeel: het aanpassingsvermogen van de paardenbloem is zeer groot. Het zijn echte overlevers‘.

Hieronder is de film over het ontwerpproces te zien: