SOLidariedade is een stichting die geleid wordt door een bestuur van vijf vrijwilligers. Deze  mensen zijn allemaal benaderd door Mark en Anouk met het verzoek om lid te worden van het bestuur. Zij zijn uitgekozen op grond van hun kennis, werkervaring en achtergrond. Allemaal zijn ze deskundig op een gebied dat van belang is voor het werk van SOLidariedade. Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten, die openbaar zijn. De bestuursleden ontvangen geen onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

GodelieveVoorzitter, Godelieve de Heij-Lenoir (1967) is in 1991 afgestudeerd aan de faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting leerstoornissen (orthopedagogiek). Zij heeft vijftien jaar als schoolbegeleider gewerkt binnen een onderwijsbegeleidingsdienst. Daarbij was zij gespecialiseerd in psychodiagnostiek bij kinderen, het begeleiden van schoolteams op het gebied van methodieken met betrekking tot sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen, coachen van directies en het opzetten en mee uitvoeren van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (toetsingscommissie). Momenteel werkt Godelieve binnen het Speciaal Basisonderwijs als orthopedagoge. Samen met de intern begeleidster is zij verantwoordelijk voor de zorg aan de jonge kinderen. Daarnaast begeleidt zij leerkrachten en ouders. Godelieve is getrouwd en heeft een dochter. In haar vrije tijd leest ze graag en gaat ze graag met haar gezin wandelen in de natuur. Vandaar dat hun vakanties zich meestal afspelen in het hooggebergte, zoals de Alpen. Binnen de stichting is Godelieve verantwoordelijk voor de fondsenwerving en PR.

 

Bram 3Penningmeester, Bram van den Heuvel (1977), is afgestuurd aan de Tilburg University, richting Bedrijfseconomie en specialisatie Logistiek Management. Bram werkt al ruim 14 jaar voor de Rabobank Groep en haar verschillende onderdelen (Rabobank Nederland, lokale banken, De Lage Landen, AGCO Finance) in binnen en buitenland. Tot eind 2018 heeft Bram diverse posities binnen De Lage Landen entiteit vervuld. Sinds begin 2019 werkt Bram als Senior Manager bij het door hem opgerichte bedrijf YouKnights. Van 2013 – 2016 hebben Bram en zijn gezin in Brazilie, Porto Alegre gewoond en daar ook voor het eerst kennis gemaakt met de Stichting Solidariede en Mark en Anouk. Bram is getrouwd met Noortje en samen hebben zij twee dochters, Pip en Guusje. Bram houdt van zijn gezin en werk en probeert daarnaast tijd in te ruimen voor sport en ontspanning, dat laatste gaat dan vaak gepaard met een etentje en/of biertje met vrienden en familie. Gedurende de periode in Porto Alegre hebben Bram en zijn gezin een structurele bijdrage proberen te leveren aan zowel het centrum waar de Stichting actief is, als de Stichting zelf. Het centrum is in die periode ook regelmatig bezocht met de familie. Deze bezoeken hebben er mede toegeleid dat Bram als penningmeester graag een verdere bijdrage wil leveren aan de Stichting en het centrum in Alvorada.

 

Secretaris, Joyce van de Weerd-Korsten (1971) heeft eerst de opleiding Middelbare Hotelschool te Heerlen afgerond en daarna het diploma van de HEAO, afstudeerrichting Internationaal Marketing Management, in Utrecht behaald.  Tijdens haar studies heeft ze meerdere keren voor werk of studie in Frankrijk gewoond. Zij heeft meer dan tien jaar werkervaring als marketeer, projectmanager en secretariële dienstverlening in diverse branches en is momenteel teamleider Finance bij de Global Organ Group.  Joyce  is getrouwd met Marco en moeder van Thomas en Emma.  Ze houdt van koken en samen eten met vrienden, wandelen, organiseren, tijd doorbrengen met vriendinnen en haar gezin. Joyce is blij dat ze met haar functie als secretaris een steentje kan bijdragen aan het geweldige werk dat Anouk & Mark in Brazilië gaan doen. Ze wordt heel enthousiast van de manier waarop zij hun hart volgen. Binnen de stichting is Joyce verantwoordelijk voor de administratie en communicatie. 

 

jennyBestuurslid, Jenny van Opdorp (1970) is afgestudeerd als loopbaanadviseur aan de Academie Mens-Arbeid in Tilburg. Ze heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het coachen van diverse doelgroepen rondom vraagstukken over loopbaan en carrière in zowel de profit als de non profit sector.  Na een rondreis van zes maanden door Zuid-Oost Azië ontstond bij haar de ambitie om zich te richten op ontwikkelingswerk. Begin 2009 verhuisde ze naar Bali, Indonesie om daar te werken als professioneel vrijwilliger voor de internationale ontwikkelingsorganisatie VSO (Voluntary Services Overseas). Gedurende tweeënhalf jaar faciliteerde ze workshops en gaf ze trainingen op het gebied van loopbaanbegeleiding. Daarin leerde ze DPO´s (disabled people organisations) hoe ze hun cliënten,  jongvolwassenen met een fysieke beperking, kunnen begeleiden naar werk. Ze ontwikkelde modules voor een loopbaantraining en creëerde samenwerkingsverbanden tussen belangenorganisaties, vrijwilligers en diverse bedrijven in Indonesië. Momenteel is Jenny werkzaam voor een re-integratiebedrijf in Tilburg waar ze zich bezighoudt met het ontwikkelen en verzorgen van trainings- en coachingstrajecten voor en aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.