Algemeen beleid
Meer informatie over het algemeen beleid van SOLidariedade in 2019 kunt u lezen in het Beleidsplan SOLidariedade 2019.

Financieel beleid
SOLidariedade hecht sterk aan transparantie, zodat mensen gefundeerde keuzes kunnen maken over de besteding van hun geld.

In het hoofdstuk financiën in het SOLidariedade jaarverslag 2017 staat informatie over het financieel beleid van SOLidariedade.

Beheer van het inkomen
Het geld van SOLidariedade dat niet direct besteed wordt, staat op een spaarrekening, het overschot wordt niet belegd.

Besteding van het inkomen
SOLidariedade besteedt haar vermogen ter realisering van de doelstellingen, zoals vastgesteld in de statuten.
Het bestuur heeft de volgende richtlijnen vastgesteld t.a.v. de uitgaven:

  •       Maximaal 5% van de totale uitgaven mogen aan beheer en administratie besteed worden.
  •       Maximaal 10% van de totale uitgaven mogen aan fondsenwerving en communicatie besteed worden.
  •       Minimaal 90% van de uitgaven moeten aan het project worden besteed.

Uitgaven 2017
In 2017 is 93,3% van de uitgaven besteed aan het project. De kosten voor fondsenwerving en communicatie bedroegen 6,2% van de totale uitgaven. Dit is ver onder de norm van 25% die door het CBF wordt gehanteerd en onder onze eigen norm van 10%. De kosten voor beheer en administratie bedroegen 0,5% van de totale uitgaven.

Beloningen 2017
De bestuursleden doen hun werk kosteloos, zij ontvangen geen enkele onkostenvergoeding.

In Nederland is het niet toegestaan om minder dan het minimumloon te betalen, Mark en Anouk verdienen derhalve het wettelijk vastgestelde minimumloon.
Mark en Anouk betalen al hun verzekeringen zelf en hebben geen pensioenvoorziening.