Algemeen beleid
Meer informatie over het algemeen beleid van SOLidariedade voor de periode 2018-2019 kunt u lezen in het: Beleidsplan SOLidariedade 2018-2019

Financieel beleid

SOLidariedade hecht sterk aan transparantie, zodat mensen gefundeerde keuzes kunnen maken over de besteding van hun geld.
In het hoofdstuk financiën (pag. 33) in het SOLidariedade jaarverslag 2016 s
taat informatie over het financieel beleid van SOLidariedade.

Beheer van het inkomen
Het geld van SOLidariedade dat niet direct besteed wordt, staat op een spaarrekening, het overschot wordt niet belegd.

Besteding van het inkomen
SOLidariedade besteedt haar vermogen ter realisering van de doelstellingen, zoals vastgesteld in de statuten.
Het bestuur heeft de volgende richtlijnen vastgesteld t.a.v. de uitgaven:

  •       Maximaal 5% van de totale uitgaven mogen aan beheer en administratie besteed worden.
  •       Maximaal 10% van de totale uitgaven mogen aan fondsenwerving en communicatie besteed worden.
  •       Minimaal 90% van de uitgaven moeten aan het project worden besteed.

Uitgaven 2016
In 2016 is 93,6% van de uitgaven besteed aan het project. De kosten voor fondsenwerving en communicatie bedroegen 5,8% van de totale uitgaven. Dit is ver onder de norm van 25% die door het CBF wordt gehanteerd en onder onze eigen norm van 10%. De kosten voor beheer en administratie bedroegen minder dan 0,6% van de totale uitgaven.

Beloningen 2016
De bestuursleden doen hun werk kosteloos, zij ontvangen geen enkele onkostenvergoeding.

In Nederland is het niet toegestaan om minder dan het minimumloon te betalen.
Mark en Anouk verdienen derhalve het wettelijk vastgestelde minimumloon.
Anouk is voor 100% in dienst van SOLidariedade. In 2016 ontving zij €1.386,- netto per maand.
Sinds oktober 2015 is Mark nog voor 30% in dienst van SOLidariedade. Hij verdient hiermee €451,- per maand.
Mark en Anouk betalen al hun verzekeringen zelf en hebben geen pensioenvoorziening.